Đèn điện Nga gửi phố . Đèn cao ~ 50 cm , giá 2,2 tr 
 Cám ơn các B quan tâm , xem bài !