TUONG/ XIN GIAO LƯU TƯỢNG PHẬT RẤT THẦN THÁI, SẮC NÉT Ạ. CHẤT LIỆU BẰNG GÌ EM KHÔNG BIẾT, TUY NHỎ NHƯNG NẶNG KHOẢNG 800GR. 1.250.000 CHƯA SHIP Ạ!