Đôn gỗ họa tiết đại bàng, đã sơn lại PU, hàng xưa, đục bằng tay, rất nặng, cao 85 cm. Ở ngoài đẹp hơn trong hình. Cám ơn các bạn đã xem tin