gỗ trắc chun vân cực đỉnh nét đục thần thái Kt : 45x20x20cm) ☎️: 0904.0904.99