SSTV1/ XIN GIAO LƯU 2 MÓN SƠN SON THẾP VÀNG XƯA, GỖ GIÁ TỴ (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH Ạ). 950.000 CHƯA SHIP.